Aanmelden_oud

Lid worden van de Waolenwiert kan door het invullen van het inschrijfformulier / application form en door dit formulier op te sturen naar de secretaris (Ivo Kuijf, St Lambertuslaan 38 6212 AT Maastricht) of te e-mailen naar secretaris@waolenwiert.nl

Via de onderstaande link kunt u ons privacybeleid nalezen ten aanzien van persoonsgegevens.

AVG-verklaring v2018-05-27 160630.

Na betaling kan de boot op het terrein geplaatst worden. Via de terreincommissaris kan een sleutel voor de slagboom en een sleutel voor de poort/clubhuis verkregen worden. Voor het plaatsen van de boot op het terrein is eveneens toegang via de grote poort nodig. Ook dit kan via de terreincommissaris geregeld worden.

Toelichting op de formulieren en contributies:

 • Voor een twee- of meermansboot (boot met fok) dient naast de ligplaatshouder een bemanningslid opgegeven te worden die ook lidmaatschapsgeld verschuldigd is (wordt betaald door de ligplaatshouder).
 • Bij aanmelding voor een lidmaatschap en ligplaats wordt per gezin eenmalig inschrijfgeld berekend. Voor een tweede of derde jol of lid binnen een gezin is geen extra inschrijfgeld verschuldigd.
 • Het lidmaatschapsjaar valt samen met het kalenderjaar. Wie zich tussen januari en eind juli aanmeldt, betaalt voor een heel jaar. Wie dat vanaf augustus doet, betaalt de helft van het tarief (geldt niet voor het Inschrijfgeld.)
 • Jeugdligplaatsen zijn de ligplaatsen in de “optimistenrekken”. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor junior leden jonger dan 16 jaar, met een jol van max. 3,20 m lengte.
 • Geef bij een eventuele verhuizing, bootwisseling of andere (persoons)wijziging(en) dit tijdig, en bij voorkeur schriftelijk of per mail door aan de penningmeester (penningmeester@waolenwiert.nl).
 • De boottrailer kan op de ligplaats onder de boot geplaatst worden. Op het clubterrein zijn een beperkt aantal trailerligplaatsen te huur voor een eventuele 2e trailer, dit in overleg met de terreincommissaris.
 • Maximaal 1 kano of surfplank is toegestaan per ligplaats, onder of op de boot (niet ernaast), na het doorgegeven te hebben aan de penningmeester. Hiervoor is een extra toeslag verschuldigd middels het ligplaatssupplement.
 • Alle ligplaatshouders worden aangemeld als KNWV-lid. Alle overige leden kunnen op verzoek ook aangemeld worden.
 • De toegewezen ligplaats is niet overdraagbaar aan derden.
 • Geld overmaken kan naar  IBAN:  NL41 RABO0334 928095
  Buitenland betalingen –  BIC: – RABONL2U
 • Heeft U nog vragen: mail naar penningmeester@waolenwiert.nl, of bel 043 4091224 (Jan Nijhuis).