Contributie tarieven 2019_oud

Voor de tarieven 2019, KLIK HIER

Men kan ‘de boot’ pas brengen na het maken van een telefonische afspraak met de terreincommissaris, welke ook alle gewenste informatie geeft over de terreinindeling en de toegang via het grote toegangshek. Tegen extra betaling kan de surfplank en/of kajak in een container geborgen worden, het hele jaar door eventueel. 
Terreincommissaris is Paul Pijpers, tel nr 06-83446214

  • De toegewezen ligplaats is niet overdraagbaar aan derden
  • De contributies dienen betaald te zijn 3 weken na het versturen van de contributie nota’s. Bij te laat betalen wordt € 4,00  extra in rekening gebracht als administratie kosten.
  • Leden die na 1 juni lid worden betalen een gereduceerde contributie naar rato van resterende maanden van het seizoen.

Let op: in verband met het risico op overstromingen moeten alle boten elk jaar vanaf 1 november van het terrein af, elk lid zorgt zelf voor een eigen winterstalling. Vanaf 1 april mogen de boten weer op het terrein geplaatst worden.

  • Ligplaatstarief geldt voor het hele zeilseizoen van 1 april tot 31 oktober. Buiten het seizoen dient iedereen zelf voor zijn eigen winterstalling te zorgen.
  • Jeugdligplaatsen zijn de ligplaatsen in de “optimistenrekken”. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor junior leden jonger dan 16 jaar, met een jol van max. 3,20 m lengte
  • U kunt uw strand- en wegtrailer plaatsen op de ligplaats onder de boot. Op het clubterrein zijn een beperkt aantal plaatsen te huur voor een eventuele extra trailer.
  • Maximaal 1 kano of surfplank is toegestaan per ligplaats, onder of op de boot (niet ernaast), na betaling van het ligplaatssupplement aan de penningmeester
  • Voor een 2- of meermansboot (boot met fok) dient naast de ligplaatshouder ook een bemanningslid opgegeven te worden, die ook lidmaatschapsgeld verschuldigd is (wordt betaald door de ligplaatshouder)