Historie_oud

In het voorjaar van 1980 is een achttal jongelui begonnen om hun boot langs de oever van de grindplas te leggen. Daarna werd toestemming gevraagd en verkregen om, tegen een zeer geringe vergoeding, een clubje te beginnen. Veel zeilers waren hier blij mee, nu hoefde de drukke maas niet meer te worden bevaren om op de grindplas te komen. Ook was het een enorme tijdsbesparing; nu kon men ook na werktijd even gaan varen. Het resultaat was dat aan het eind van het seizoen 25 boten bij de club waren.

Er werd besloten een vereniging op te richten. De naam werd “Jollenhaven de Waolenwiert” en in december 1980 werd de vereniging rechtsgeldig. Rond de huisvesting kwamen problemen toen de provincie de grond rondom de plas ging privatiseren. De verenigingen moesten weg. Uiteindelijk is de Waolenwiert in 1984 terecht gekomen bij de jachthaven, nu Portofino genaamd.

Sinds december 2018 is het stuk grond eigendom van de Waolenwiert. De vereniging is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 100 boten.