Opzeggen_oud

Opzeggen

  • Het lidmaatschap is aangegaan voor onbepaalde tijd, en wordt jaarlijks vanaf 1 januari automatisch en stilzwijgend met een jaar verlengd.
  • Het lidmaatschap kan gedurende het hele jaar opgezegd worden, maar gaat pas in vanaf 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.
  • Opzeggen kan door vóór 1 januari een mail of brief te sturen naar de penningmeester of secretaris van de Waolenwiert. Voor de (mail) adressen, zie tab “adressen”. U ontvangt vervolgens van de Waolenwiert een bevestiging van ontvangst en van uitschrijving via mail.
  • Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het lopende jaar in zijn geheel verschuldigd.
  • De sleutel van de slagboom en de sleutel van de kleine poort/clubhuis gaarne opsturen of afgeven bij de terreincommissaris (Hans van den Berg), of bij één van de andere bestuursleden.