Opzeggen

Het lidmaatschap kan gedurende het hele jaar opgezegd worden.
Maar gaat pas in vanaf 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.

Opzeggen kan door vóór 1 januari een mail te sturen naar penningmeester@waolenwiert.nl of secretaris@waolenwiert.nl

Je ontvangt van ons een bevestiging van je uitschrijving via de mail.
Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het lopende jaar in zijn geheel verschuldigd.

De toegangspas van de poort en de sleutel van het hek en het clubhuis lever je in bij de terreincommissaris of bij één van de andere bestuursleden.