Voorwaarden

 • Ligplaatstarief geldt voor het hele zeilseizoen van 1 april tot 31 oktober. Toewijzing van een ligplaats verplicht tot betaling van het ligplaatstarief. Er vindt geen restitutie plaats.
 • Boten kunnen niet op de ligplaats gestald worden, buiten het zeilseizoen. Er is een beperkt aantal plaatsen voor de winterstalling.
 • Zeillessen dienen vooraf betaald te worden. Er vindt geen restitutie plaats.
 • Buiten het seizoen dient iedereen zelf voor zijn eigen winterstalling te zorgen, behalve anders vermeld.
 • Jeugdligplaatsen zijn de ligplaatsen in de “optimistenrekken”. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor junior leden jonger dan 16 jaar, met een jol van max. 3,20 m lengte
 • U kunt uw strand- en wegtrailer plaatsen op de ligplaats onder de boot. Op het clubterrein zijn een beperkt aantal plaatsen te huur voor een eventuele extra trailer.
 • Maximaal 1 kano of surfplank is toegestaan per ligplaats, onder of op de boot (niet ernaast).
 • Voor een 2- of meermansboot (boot met fok) dient naast de ligplaatshouder ook een bemanningslid opgegeven te worden, die ook lidmaatschapsgeld verschuldigd is (wordt betaald door de ligplaatshouder)
 • De toegewezen ligplaats is niet overdraagbaar aan derden
 • De contributies dienen betaald te zijn 3 weken na het versturen van de contributie nota’s. Bij te laat betalen wordt € 10,00 extra in rekening gebracht als administratiekosten.
 • Leden die na 1 augustus lid worden, betalen een gereduceerde contributie.